Alcoholgebruik onder 65-plussers stijgt

Deze vrouw, gefotografeerd ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag, is in veler ogen bejaard

Oudere

Een oudere of senior is iemand van gevorderde leeftijd. Hoe oud dat is, is tamelijk subjectief.

Vaak wordt iemand van boven de vijfenzestig jaar oud als bejaard of een oudere gezien, maar een vaste grens bestaat niet.

Bejaardheid wordt vaak geassocieerd met allerlei lichamelijke ongemakken als gevolg van de leeftijd. En het afhankelijk zijn van hulpmiddelen als een wandelstoklooprekrollator, maaltijden van tafeltje-dek-je en meer medicijngebruik. Dit gaat echter lang niet voor alle bejaarde mensen op. Veel ouderen zijn gezonder en fitter dan hun ouders op dezelfde leeftijd.
Belangrijke factoren hierbij zijn, behalve erfelijke aanleg, sociaal milieu en leefstijl.

Is men gedurende het leven geplaagd werd door allerlei opgelopen of erfelijke ziektes of gebreken? Dan kan dit gevolgen hebben voor de gezondheid en de levensverwachting als oudere.

Als een persoon zich te buiten ging aan een ongezonde en risicovolle levensstijl kan dit de kwaliteit van leven beïnvloeden en levensverwachting bekorten. Denk aan te veel en ongezond eten, roken, veel alcohol drinken en ander druggebruik.

De manier van sporten – zoals die bij veel topsporten gebruikelijk is – kan een negatieve invloed hebben op de latere gezondheid.

Door de toegenomen medische mogelijkheden kunnen steeds meer ouderdomsziekten worden verlicht of zelfs genezen. Dit draagt bij aan een hogere levensverwachting.

Dit verandert niets aan het feit dat het leer- en aanpassingsvermogen van veel ouderen met de jaren afneemt.

Verslaving ouderen

Artikelen en verhalen rond verslaving op deze wegwijzer:

Wil jij naasten van verslaafden steunen? Help ons dan nu om onze doelen te behalen!